perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee
Perekaardi taotlemine
Perekaardi kehtivus 1 aasta
Perekaardi kehtivus 2 aastat
ESMAKAART
12 EUR
20 EUR
LISAKAART
järgmisele pereliikmele
12 EUR
20 EUR
PIKENDUSKAART
kaardi pikendamine
12 EUR
20 EUR
ESMAKAART
kehtiva kaardi asendus
12 EUR
20 EUR